Ullern Menighet

2017-03-28T18:19:30+02:00

Ullern Menighet: KatrineK bistår i planlegging av ny barnehage, samt total renovering av kapell og menighetshus, herunder ny cafe. Prosjektet tegnes av Driv Arkitekter og Skaara Arkitekter. Katrine sitter i byggegruppen for prosjektet, og arbeider som frivillig fagressurs.