Interiørarkitekt KatrineK Oslo

Inte­ri­ør­ar­ki­tekt KatrineK
Holder til i Bygdøy Allé 66, i felle­s­kapet Oslo Inte­ri­ør­ar­ki­tekter.
KatrineK er et regist­rert aksje­sel­skap – etab­lert i 1998.

Aktuelt

2017–03-28T18:19:30+02:00

Ullern Menighet

Ullern Menighet: KatrineK bistår i plan­leg­ging av ny barne­hage, samt total reno­ve­ring av kapell og menig­hetshus, herunder ny cafe. Prosjektet tegnes av Driv Arki­tekter og Skaara Arki­tekter. Katrine sitter i […]