Project Description

Ullern Menighet: KatrineK bistår i plan­leg­ging av ny barne­hage, samt total reno­ve­ring av kapell og menig­hetshus, herunder ny cafe. Prosjektet tegnes av Driv Arki­tekter og Skaara Arki­tekter. Katrine sitter i bygge­gruppen for prosjektet, og arbeider som frivillig fagres­surs.