Interiørarkitekt KatrineK Oslo

Inte­ri­ør­ar­ki­tekt KatrineK
Holder til i Bygdøy Allé 66, i felle­s­kapet Oslo Inte­ri­ør­ar­ki­tekter.
KatrineK er et regist­rert aksje­sel­skap – etab­lert i 1998.

Aktuelt